КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

ДОМОСТРОЕНЕ АД произвежда широк спектър бетонени изделия, използвани в изграждането на ВиК мрежи както и изработва изделия по конкретни заявки на клиенти.