БРЕГОУКРЕПВАЩИ ДЕЙНОСТИ

ДОМОСТРОЕНЕ АД разполага с изключително богат опит в брегоукрепващите дейности в България, включително при изработката на пристанищни модули, инфраструктура и работа в солена среда.