ОТДАВАНЕ НА ПЛОЩИ ПОД НАЕМ

ДОМОСТРОЕНЕ АД разполага със собствени складови площи, разположени на над 40 000 кв.м. в индустриалната зона на Бургас. Фирмата извършва отдаване под наем и поддръжка на складови площи, приемане, съхранение, обработка и експедиция на товари, товаро-разтоварна дейност.