АРМАТУРНИ ЗАГОТОВКИ

Работим със следния ассортимент от ф4,5 до ф40 стомана AI, от N8 до N32. Стомана АIII:

  • Произвоство на арматурна заготовка от стомана AI и AIII за гражданско строителство;
  • Произвоство на арматурна заготовка от стомана AI и AIII за промишлени обекти;
  • Произвоство на ел.заварени мрежи от ф4,5 до ф12 със сечение 5х5л, 10х10л, 15х15л, 20х20л;

Максимална ширина на мрежата до 2.90м. Максимална дължина на мрежата до 10.00м:

  • Арматурни скелети за изливни пилоти със сечение от ф35 до ф70 и дължина до 15м.
  • Арматурни скелети за шлицови стени.