ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН

Типови сглобяеми еднофамилни къщи с площ от 35м2 до 100м2.

Стоманобетонови елементи за брегоукрепване – произвеждат се със сулфатоустойчив бетон марка В25-СУ, В30-СУ, B35-СУ, В50-СУ:

 • Акроподи 2,5м3, 3,5м3 – предназначени за укрепване на пристанишни съоражения и морски брегове;
 • Вълнобойни елементи – предназначени за укрепване на пристанишни съоражения и морски брегове;
 • Стоманобетонови вълногасящи камери – за гасене на кинетичната енергия на морската вълна;

Стоманобетонови пилоти – използват се за фундиране във слаби почвени слоеве. Произвеждат се със обикновен и сулфатоустойчив бетон в зависимост от агресията на средата:

 • Стоманобетонови ненапрегнати призматични пилоти със сечение 30х30 с дължина до 12м.
 • Стоманобетонови ненапрегнати призматични пилоти със сечение 35х35 с дължина до 15м.
 • Стоманобетонови ненапрегнати призматични пилоти със сечение 35х35 съставни за преодоляване на дълбочини по големи от 15м.

Стоманобетонови елементи за градски канализации:

 • Колекторни елементи с правоъгално напречно сечение 152х192, 120х120;
 • Яйцеобразни колекторни елементи с напречно сечение 80/130, 100/150;
 • Бетонови пръстени ф750, ф1000 за канализационни шахти;

Ненапрегнати стоманобетонови елементи за промишлено строителство:

 • Колони с правоъгално и квадратно сечение сечение с дължина до 15м;
 • Ригели;
 • Надлъжни греди;

Ненапрегнати стоманобетонови елементи за пътно строителство:

 • Пътни панели с правоъгално и кръгло сечение;
 • Мостови греди;
 • Водостоци;
 • Отводнителни канавки;

Стоманобетонови елементи по индивидуален проект.