РЕАЛИЗАЦИИ

За ДК ”Домостроене” АД говори нашето богато портфолио в региона, в което влизат стотици реномирани обекти в района на Област Бургас.