ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

ПАРТНЬОРИ

 • ПЕНТА ОУШЪН МИТЦУБИШИ – БЪЛГАРИЯ
 • ПЛАНЕКС – ВАРНА
 • ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ – БУРГАС
 • ТРЕЙС – СОФИЯ
 • ХИДРОСТРОЙ-П – СОФИЯ
 • ТРАНССТРОЙ – ВАРНА
 • ИНЖСТРОЙ – ВАРНА
 • КРЕДО-Г4 – БУРГАС

ДОСТАВЧИЦИ

 • ДЕВНЯ ЦИМЕНТ – ДЕВНЯ
 • АНКОР 888 – СОФИЯ
 • ТИСЕН ЮПИТЕР ГРУП – БЪЛГАРИЯ
 • ПРОМЕТ СТИЛ – СОФИЯ
 • АНДЕЛА ИНВЕСТ –БУРГАС
 • ВАЯ – БУРГАС

КЛИЕНТИ

Производствената дейност на предприятието през настоящата година се изпълнява чрез изпълнението на услуги и в партньорство със строителните фирми в региона.

През изминалия период на годината са изпълнявани производствени задачи по предоставянето на бетонови разтвори, арматурни заготовки и стоманобетонови елементи на близо 80 строителни фирми, реализиращи своята дейност на територията на Бургаския регион. По значителни контрагенти при изпълнението на производствената програма на предприятието са фирмите Балкани-ЛК, Бота-Бара, ГМБ-София, Доломит, Дракар, Монолит-АД, Мелаинвест-Партньори, Евробилд-Инженеринг, Строник, Стройкомерс, Стандарт-05, Стал, Среги, РВ-Строй, Радиант-Ко, Проект-Строй, Планекс, Приста-Корект, Огнян-Синове, Найт-Интернешънъл, Коцев-Цветанов, Комплект-Строй, Леониди, Каров-КЗ, Интеркомплект, Беркс-2004, Елди-стил, Евробилд, Евробетон, Диругер, БМ, ГМ-Строй, Бургстрой-2, Амалтея, Адлер Травел и др.