МАШИНЕН ПАРК

ДК”Домостроене” АД Бургас разполага с добре комплектувана технологична стационарна механизация за обслужване на закритите производствени цехове и откритите и закрити складови зони, съставена от мостови и козлови кранове със следната товароподемност:

  • 20t – 4 бр.
  • 12t – 10 бр.
  • 8t – 4 бр.
  • 5t – 8 бр.

ДК”Домостроене” АД Бургас разполага със собствени транспортни средства за извозване и полагане на бетонови смеси, арматурни заготовки и готова продукция:

  • бетоновози 8 бр.
  • автобетонпомпи 2 бр. със стрела 32м и 36м
  • самосвал „Камаз”
  • платформа – 20 тонна
  • булдозер и челен товарач

Обслужвани от собствена ремонтна работилница.