РЕАЛИЗАЦИИ


Read more »

повече

ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

Read more »

повече

ЗА НАС

ДК ”Домостроене” АД Бургас е приемник на създаденото през 1957 година “Строително-промишлено предприятие” Бургас (полигон в кв. Победа) за изготвяне на стоманобетонови и бетонови конструкции, прераснало по-късно в Домостроителен комбинат за изготвяне на стоманобетонови панели, влагани в изгражданите жилища на територията на Бургаския регион. Read more »

повече

КОНТАКТИ


Град: Бургас, ПК 8002
Пощенска кутия: 12
Адрес: кв. Победа
Улица: Генерал Владимир Вазов 11
Телефон: (+359) 56 844 351
Факс: (+359) 56 844 358
Бетонов център: (+359) 56 844 343
Лаборатория: (+359) 56 844 350


повече